Telefon: 22 811 00 11
Adres: ul. Konwaliowa 7,
03-194 Warszawa

Laboratorium Analiz Radiochemicznych i Spektrometrycznych działające w ramach Zakładu Higieny Radiacyjnej CLOR posiada akredytację o numerze AB 1215, której zakresem objęte jest (zakres na stronie PCA)

 AB1215

 
  • Oznaczanie stężenia promieniotwórczego izotopów gamma promieniotwórczych w próbkach żywności, pasz, wody, gleby, drewna, osadów dennych, metodą spektrometryczną
  • Oznaczanie stężenia promieniotwórczego trytu, strontu-90, uranu-238, 234, 235 oraz całkowitej promieniotwórczości alfa i beta w próbkach wody metodą radiochemiczną
  • Oznaczanie stężenia promieniotwórczego trytu, plutonu-239+240, 238, uranu-238, 234, 235 w próbkach moczu metodą radiochemiczną
  • Oznaczanie stężenia promieniotwórczego plutonu-239+240, 238 i uranu-238, 234, 235 w próbkach żywności metodą radiochemiczną.
  • Oznaczanie stężenia promieniotwórczego strontu-90 w próbkach żywności, pasz metodą radiochemiczną
  • Oznaczanie stężenia promieniotwórczego plutonu-239+240, 238 w próbkach gleby i osadów dennych metodą radiochemiczną

Oznaczanie stężenia radonu-222 w wodzie wykonywane jest przez Pracownię Dawek Indywidualnych i ŚrodowiskowychCertyfikat akredytacji
Pomiar radioaktywności w wodzie - Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

FORMULARZE

Informujemy, że podmiot, który w celu kontaktów biznesowych otrzymał dane służbowe pracownika swojego kontrahenta, jest zobowiązany do przekazania temu pracownikowi informacji o przetwarzaniu danych osobowych (tzw. klauzuli informacyjnej). Prosimy o zapoznanie osób kontaktowych z Państwa instytucji/firmy z poniższą klauzulą.

OSOBY DO KONTAKTU:

logo dol

W dn. 06 kwietnia 2016 r. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej otrzymało Certyfikat FIRMA GODNA ZAUFANIA 2016 za nieposzlakowaną opinię, etykę w prowadzeniu działalności biznesowej oraz rzetelne podejście do zobowiązań wobec klientów i kontrahentów.

cert1

Kontakt telefoniczny:
+48 22 811 00 11
Adres:
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/CLOR/SkrytkaESP


Bip

 

Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa

DOFINANSOWANIE - ŚRODKI UE

Deklaracja dostępności cyfrowej

RODO

© Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 2022
Wdrożenie: SETIT & Solmedia.pl