Telefon: 22 811 00 11
Adres: ul. Konwaliowa 7,
03-194 Warszawa
 

METODY AKREDYTOWANE

Laboratorium Pomiarów Promieniotwórczości Naturalnej działająca w ramach Zakładu Dozymetrii Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie posiada akredytację Nr AB 1108 (zakres na stronie PCA), którą objęte są:

AB 1108

 • Stężenie aktywności radionuklidów w materiałach i surowcach budowlanych:
  • 226Ra,  (15 − 5000) Bq/kg,
  • 232Th, (10 − 5000) Bq/kg
  • 40K, (50 − 9 000) Bq/kg
  • wskaźnika stężenia promieniotwórczego I (z obliczeń)
 

 INNE

 • Badania radioaktywności gamma różnych próbek środowiskowych
 • Wykonanie wzorców kalibracyjnych do pomiarów radioaktywności naturalnej surowców i materiałów budowlanych
 • Szkolenie w zakresie badania promieniotwórczości naturalnej surowców i materiałów budowlanych.
  • Program szkolenia obejmuje tematykę ogólnych wiadomości z ochrony radiologicznej w tym akty prawne dotyczące ograniczenia narażenia człowieka i środowiska oraz zasady działania, budowy i obsługi aparatury pomiarowej, wykonanie pełnej kalibracji aparatury i dokumentacji dotyczącej wyników kalibracji aparatury.
 • Analiza materiałów rozszczepialnych
 • Wykonanie badań promieniowania gamma oraz ocena poziomu narażenia człowieka.
  • Ocena narażenia pracowników na stanowisku pracy, pomiary lokalizacyjne mocy dawki
 • Ekspertyzy radiologiczne w terenie (pomieszczenia oraz teren otwarty)

 

FORMULARZE

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną zamieszczoną na drugiej stronie „Potwierdzenia zamówienia” i przesyłanie do LPPN dwustronnie wydrukowanego dokumentu.

 

OSOBY DO KONTAKTU:

 
LABORATORIUM ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI INFORMACJI UZYSKANYCH OD KLIENTA ORAZ POWSTAŁYCH PODCZAS WYKONYWANIA BADAŃ
 

ZAKRES DZIAŁANIA LABORATORIUM

Od 1980 roku Pracownia Promieniotwórczości Naturalnej prowadzi badania atestacyjne surowców i materiałów przeznaczonych dla budownictwa. Laboratorium wyposażone jest w trzyzakresowy analizator służący do pomiarów zawartości naturalnych radionuklidów (226Ra, 232Th, 40K ) opracowany we współpracy z Polon-IZOT model MAZAR-96. Umożliwia on określenie wartości wskaźników aktywności f1 I f2 oraz mocy dawki promieniowania.

Laboratorium Pomiarów Promieniotwórczości Naturalnej posiada akredytację Nr AB 1108 na wykonywanie badań promieniotwórczości naturalnej w próbkach surowców i materiałów budowlanych zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Jakość badań potwierdzona w między laboratoryjnych badaniach porównawczych.

 

INTERKALIBRACJA

INTERKALIBRACJA 2018 - pliki do pobrania:

 

 

ARTYKUŁY:

 

 

 

logo dol

CLOR z autoryzacją Prezesa PAA

10 sierpnia 2022 roku Prezes PAA oficjalnie wręczył decyzje o przyznaniu autoryzacji jednostkom, które udzielą wsparcia eksperckiego Państwowej Agencji Atomistyki. Jednostki te będą mogły pełnić rolę TSO (ang. Technical Support Organization), czyli organizacji wsparcia technicznego podczas budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej w Polsce. Autoryzację Prezesa PAA otrzymało pięć jednostek naukowych, wśród których jest też nasz Instytut. Autoryzacja Prezesa PAA

Kontakt telefoniczny:
+48 22 811 00 11
Adres:
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/CLOR/SkrytkaESP


Bip

 

Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa

DOFINANSOWANIE - ŚRODKI UE

Deklaracja dostępności cyfrowej

RODO

© Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 2023
Wdrożenie: SETIT & Solmedia.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem