Nasza działalność jest nastawiona na ochronę przed skutkami promieniowania jonizującego społeczeństwa i osób narażonych zawodowo.

  • Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej jako jedyny ośrodek w Polsce ma możliwość prowadzenia kompleksowych badań dotyczących ogólnie pojętej ochrony przed promieniowaniem jonizującym. Posiada unikalne w skali kraju metody oznaczania izotopów promieniotwórczych w środowisku i w organizmie człowieka, uczestniczy w monitoringu radiologicznym kraju, prowadzi prace projektowe i wdrożeniowe prototypów systemu monitoringu w otoczeniu obiektów jądrowych oraz prowadzi badania w zakresie metod oceny narażenia ludności w warunkach uwolnień nagłych (awaryjnych czy też będących skutkami ataków terrorystycznych) i rozciągniętych w czasie uwolnień technologicznych.
  • W CLOR doskonalone są metody pomiarowe w dziedzinie dozymetrii promieniowania jonizującego, radiochemiczne metody analityczne, czy metody oceny narażenia populacji w warunkach normalnych i awaryjnych. Wykonywane są badania promieniotwórczości naturalnej w próbkach surowców i materiałów budowlanych oraz pomiar stężenia radonu w powietrzu. Większość wykorzystywanych metod uzyskała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR) to instytut badawczy mający swoją siedzibę przy ulicy Konwaliowej 7 w Warszawie. CLOR powołano w 1957 r. z zarządzenia Prezesa Rady Ministrów do zapewnienia ochrony radiologicznej kraju. Działalność Instytutu jest nastawiona przede wszystkim na ochronę przed skutkami promieniowania jonizującego społeczeństwa i osób narażonych zawodowo.

Kontakt telefoniczny:
+48 22 811 00 11 (centrala)

Adres:
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa

Adres do e-Doręczeń:
AE:PL-72669-40228-TWAGH-18

Deklaracja dostępności cyfrowej

© BIP - Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 2024
Wykonanie: SETIT & Solmedia.pl