WZORCOWANIE PRZYRZĄDÓW DOZYMETRYCZNYCH I RADONOWYCH

Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych

Laboratorium funkcjonuje w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej od 1967 r. W latach 1995 – 1999, została zrealizowana inwestycja pt. „Modernizacja Laboratorium Wzorcowania dla uzyskania poziomu Dozymetrycznego Laboratorium Wzorców Wtórnych”, która umożliwiła spełnienie wymagań określonych dla Dozymetrycznych Laboratoriów Wzorców Wtórnych działających w sieci Secondary Standard Dosimetry Laboratories (SSDL) pod auspicjami IAEA/WHO. W 2003 roku Laboratorium uzyskuje Certyfikat Akredytacji Laboratorium Wzorcującego Nr AP 057 potwierdzony przez Polskie Centrum Akredytacji. Od tego czasu wykonuje wzorcowania zgodnie z zaleceniami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.


Jest to jedyne w Polsce laboratorium wzorcujące o tak szerokim zakresie oferowanych usług pomiarowych.

ZAMAWIANIE I DOSTAWA USŁUG

email: wzorcowanie@clor.waw.pl
tel. 22 814 01 59
godziny pracy: 7 - 16

Adres do wysyłki przyrządów:

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych
ul. Konwaliowa 7
03-194 Warszawa

Dostarczenie/ odbiór osobisty przyrządów:

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych
ul. Konwaliowa 7
pokój 48A
03-194 Warszawa

OSOBY DO KONTAKTU:

FORMULARZE WZORCOWANIA:
W celu ułatwienia Państwu określenia zakresu wzorcowania opracowaliśmy formularze zlecenia z załącznikami.

Promieniowanie gamma, RTG oraz skażenia:
 • Załącznik do zlecenia / umowy na wzorcowanie
 • Zlecenie


 • Radon:
 • Załącznik do zlecenia / umowy na wzorcowanie
 • Zlecenie


 • OCENA PRACY LABORATORIUM
 • Ankieta
 • Skargi

 • LABORATORIUM ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI INFORMACJI UZYSKANYCH OD KLIENTA ORAZ POWSTAŁYCH PODCZAS WYKONYWANIA WZORCOWANIA

  AKREDYTACJA
  Laboratorium jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w trzech poddziedzinach:

  18.01 Wielkości dozymetryczne.
 • promieniowanie gamma (źródła Cs-137, Co-60 i Am-241),
 • promieniowanie beta (Sr-90/Y-90, Kr-85),
 • promieniowanie X (seria widm wąskich N-40 do N-250).


 • 18.02 Powierzchniowa emisja promieniowania.
 • źródło alfapromieniotwórcze- Am-241,
 • źródła betapromieniotwórcze- Sr-90, C-14, Cl-36.


 • 18.03 Pomiary radonu.
 • stężenie radonu,
 • stężenie energii potencjalnej alfa.


 • Zakres akredytacji laboratorium dostępny jest na stronie PCA:  ZAKRES DZIAŁANIA LABORATORIUM

  Zadaniem LWPDiR jest wzorcowanie dawkomierzy z komorami jonizacyjnymi, mierników mocy dawki i dawki promieniowania jonizującego, mierników powierzchniowych skażeń promieniotwórczych alfa i beta oraz działalności w zakresie eksponowania wzorcowymi stężeniami detektorów i przyrządów do pomiaru stężenia radonu oraz wzorcowania przyrządów do pomiaru stężenia radonu i stężenia energii potencjalnej a produktów rozpadu radonu. Laboratorium prowadzi również prace w zakresie napromieniania wzorcowymi dawkami dawkomierzy pasywnych.


  Stanowiska kalibracyjne
  1. Stanowisko Kalibracyjne Gamma

  Od 2016 roku zakres akredytacji Laboratorium nie obejmuje wzorcowań poniżej 1 uSv/h. Wzorcowanie w zakresie 500 nSv/h- 1 uSv/h wykonujemy poza zakresem akredytacji wyłącznie na prośbę klienta.

  Możliwość wzorcowania w zakresie mocy dawki i dawki, w trzech energiach promieniowania gamma:
 • 241Am (59,54 keV) - zakres pomiarowy 1 μSv/h - 10 μSv/h,
 • 137Cs (662 keV) - zakres pomiarowy 1 μSv/h - 100 mSv/h,
 • 60Co (1250 keV)- zakres pomiarowy 1 μSv/h - 5 mSv/h.


 • 2. Stanowisko Kalibracyjne RTG

  Stanowisko wyposażone w układ umożliwiający wytwarzanie skolimowanej wiązki promieniowania X przy napięciach od 40 do 250 kV. Możliwość generowania wiązek serii widm wąskich zgodnych z normą PN-ISO 4037:1 od N-40 do N-250.  WIDMO NAPIĘCIE NA LAMPIE [kV] ENERGIA [keV]
  N-40 37,9 33
  N-60 62,5 48
  N-80 80,0 65
  N-100 97,7 83
  N-120 118,0 100
  N-150 144,0 118
  N-200 193,0 164
  N-250 239,8 208
  N-300 282,0 250

  3. Stanowisko Kalibracyjne Skażeń Powierzchniowych

  Stanowisko wyposażone jest w zestaw wzorcowych źródeł powierzchniowych promieniowania:
 • Promieniowanie α - 241Am
 • Promieniowanie β - 14C, 36Cl, 90Sr

 • 4. Stanowisko Kalibracyjne Beta

  Stanowisko wzorca wtórnego promieniowania beta BBS-2 (Beta Secondary Standard Type 2), wyposażone jest w zestaw dwóch źródeł objętych akredytacją:
 • 90Sr/90Y - średnia energia promieniowania beta Eśr = 0,8 MeV
 • 85Kr - średnia energia promieniowania beta Eśr = 0,24 MeV


 • 5. Stanowisko Kalibracyjne Neutronowe

  Stanowisko wyposażone w izotopowe źródło promieniowania neutronowego Am-Be. Emisja neutronów wynosi 1,1 x 107 n/s

  6. Stanowisko Kalibracyjne Radonowe

  LWPDiR wyposażone jest w nowoczesną radonową komorę kalibracyjną, która daje możliwość wytwarzania wzorcowych wartości stężeń radonu oraz jego produktów rozpadu, pozwala również określić rozkład wielkości aerozoli będących nośnikami pochodnych radonu.

  WYKAZ PROCEDUR WZORCOWANIA
  QPP 1G - Wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych oraz napromienianie dawkomierzy pasywnych i aktywnych z zastosowaniem promieniowania gamma
  QPP 1R - Wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych oraz napromienianie dawkomierzy pasywnych i aktywnych z zastosowaniem promieniowania rentgenowskiego
  QPP 2S - Wzorcowanie mierników i monitorów powierzchniowej emisji promieniowania emiterami alfa i beta
  QPP B - Wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych oraz napromienianie dawkomierzy pasywnych i aktywnych z zastosowaniem promieniowania beta
  QPP 1WRn - Wzorcowanie przyrządów do pomiaru stężenia radonu w powietrzu, stężenia energii potencjalnej α krótko-życiowych pochodnych radonu oraz eksponowanie detektorów wzorcowymi stężeniami
  QPP 1N- Wzorcowanie aktywnych przyrządów dozymetrycznych oraz napromienianie dawkomierzy pasywnych z zastosowaniem promieniowania neutronowego