DYREKCJA

Zakład Higieny Radiacyjnej (Z-I)

Zakład Dozymetrii (Z-II)

Zakład Kontroli Dawek i Wzorcowania (Z-III)

Dział Finansowo - Księgowy (D-I)

Samodzielne Stanowisko Starszy Specjalista d/s Kadr i Płac

Dział Administracyjno - Gospodarczy (D-II)

Dział Szkolenia i Informacji (D-III)