Pomiary jodu promieniotwórczego w tarczycy

Pracownia Dawek Indywidualnych i Środowiskowych CLOR posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AB 450 (zakres na stronie PCA)

 • Aktywność jodu promieniotwórczego zdeponowanego w tarczycy człowieka.


 • Zakres aktywności: 5 Bq - 5 MBq

  Laboratorium Jodowe prowadzi systematyczne pomiary kontrolne napromienienia tarczycy jodem promieniotwórczym pracowników zakładów medycyny nuklearnej oraz ocenę dawek od wchłonięć jodu promieniotwórczego

  Oferujemy:
 • przeprowadzenie badań aktywności 131I, 125I oraz 99mTc w tarczycach osób narażonych,
 • określenie dawki skutecznej,
 • analizę i optymalizację źródeł narażenia,
 • wyznaczanie limitu użytkowego dawki,
 • ustawienie parametrów pracy i kalibracja urządzeń pomiarowych
 • kontrola i pomiar aktywności w odstojnikach zakładów medycyny nuklearnej.


 • Zakres pomiaru dawek w tarczycy od 0,1 mSv do 5 Sv.
  Pomiary mogą być prowadzone jednorazowo lub w cyklu:
 • 3-miesięcznym
 • półrocznym
 • rocznym


 • FORMULARZE:
 • Wzór zlecenia


 • KONTAKT:
  mgr Grażyna Krajewska
  tel: 22 811 15 15 lub 22 811 00 11 wew. 272
  fax. 22 811 00 11
  email: krajewska@clor.waw.pl