Pracownia Dawek Indywidualnych i środowiskowych (PDIiŚ) działająca w ramach Zakładu Kontroli Dawek i Wzorcowania Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie posiada akredytację o numerze AB 450, której zakresem objęte jest (zakres na stronie PCA):

  • Wyznaczanie Hp(10)
  • Wyznaczanie Hp(0,07)
  • Wyznaczanie Hp(3)
  • Wyznaczanie H*(10)

Pracownia Dawek Indywidualnych i środowiskowych od 45 lat prowadzi badania indywidualnego narażenia na promieniowanie jonizuje osób zatrudnionych w zakładach stosujących źródła promieniowania jonizującego. Do wyznaczania Indywidualnych równoważników dawek Hp(10), Hp(0,07), Hp(3) oraz przestrzennego równoważnika dawki H*(10) wykorzystujemy dawkomierze termoluminescencyjne, umożliwiające pomiary dawek od promieniowania rentgenowskiego, gamma, beta i neutronów termicznych w zakresie dawek od 0,1 mSv do 1 Sv.

FORMULARZE:
  • Wzór zlecenia


  • OSOBY DO KONTAKTU: