Analiza Radiochemiczna i Spektrometryczna

Laboratorium Analiz Radiochemicznych i Spektrometrycznych działające w ramach Zakładu Higieny Radiacyjnej CLOR posiada akredytację o numerze AB 1215, której zakresem objęte jest:(zakres na stronie PCA)

 • Oznaczanie stężenia promieniotwórczego izotopów gamma promieniotwórczych w próbkach żywności, pasz, wody, gleby, drewna, osadów dennych, metodą spektrometryczną.
 • Oznaczanie stężenia promieniotwórczego trytu, strontu-90, uranu-238, 234, 235 oraz całkowitej promieniotwórczości alfa i beta w próbkach wody metodą radiochemiczną.
 • Oznaczanie stężenia promieniotwórczego trytu, plutonu-239+240, 238, uranu-238, 234, 235 w próbkach moczu metodą radiochemiczną.
 • Oznaczanie stężenia promieniotwórczego plutonu-239+240, 238 i uranu-238, 234, 235 w próbkach żywności metodą radiochemiczną.
 • Oznaczanie stężenia promieniotwórczego strontu-90 w próbkach żywności, pasz metodą radiochemiczną.
 • Oznaczanie stężenia promieniotwórczego plutonu-239+240, 238 w próbkach gleby i osadów dennych metodą radiochemiczną.


 • Certyfikat akredytacji
  Pomiar radioaktywności w wodzie - Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

  FORMULARZE:
 • Zlecenie


 • KONTAKT:
  Zakład Higieny Radiacyjnej:
  tel/fax: (22) 747-06-12
  email: spsp@clor.waw.pl